+4546188863 mm@m-m-as.dk
Vælg en side

Miljøpolitik

M&M A/S Maskin & Finmekanik
har følgende miljøpolitik

  • M&M lægger stor vægt på, at virksomhedens aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening af det indre og ydre miljø under hensynstagen til tekniske og økonomiske muligheder.
  • Vi forpligter os til, som minimum, at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav.
  • M&M vil ved at overvåge vores forbrug af udvalgte ressourcer og materialer forsøge at begrænse vores ressourceforbrug og evt. ad den vej komme til forbedringer af miljømæssig karakter.
  • M&M vil begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer ved at alle affaldsformer behandles optimalt i forhold til sortering, opbevaring og genanvendelse.
  • Mindst en gang årligt vurderes muligheden for miljøtekniske forbedringer af virksomhedens aktiviteter.
  • M&M lægger vægt på, at alle medarbejdere personligt er inddraget i miljøarbejdet og at alle medarbejdere løbende orienteres om virksomhedens hensigter på miljøområdet.
  • Ved valg af kemiske produkter, indgår en vurdering af produktets effekt på mennesker og miljø.
  • Ved indkøb vil M&M prioritere leverandører, der selv prioriterer miljøhensyn i sin produktion.
  • M&M´s miljøpolitik vil være tilgængelig for offentligheden, og vi vil opretholde et miljøsystem, der til en hver tid som minimum modsvarer de krav, der stilles indenfor branchen.

Miljøforbedrende tiltag

9

Varmepumpeanlæg

Vi har investeret i et energieffektivt varmepumpeanlæg, som i dag står for 100% af varme forbruget.

9

LED belysning

Alt belysning er udskiftet til LED pærer

9

Varmeveksler

Der er varmeveksler i udsugningssystemet og der er elektriske spjæld på alle maskiner som der lukker når maskinerne ikke kører og anlægget justere udsugning og indblæsnings mængde efter hvor mange maskiner der køre.

M & M a/s Maskin & Finmekanik